Przedmiot działalności

Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Iłży, ulica Bodzentyńska 43, 27-100 Iłża

NIP: 7960078393, REGON: 670122247

Zakład Energetyki Cieplnej
utworzony uchwałą Rady Gminy i Miasta Iłża z dnia 9 października 1992 roku.

Przedmiotem działalności Zakładu Energetyki Cieplnej jest:
• produkcja oraz rozdział i sprzedaż energii cieplnej,
• eksploatacja źródeł ciepła i właściwa gospodarka cieplna,
• koordynacja inwestycji cieplnych,
• inspirowanie i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie racjonalnej gospodarki cieplnej.