Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie Finansowe za rok 2018
Sprawozdanie Finansowe za rok 2019